+420 321 726 001 Po–Pá 8–17, So 9-11
Menu

Reklamace zboží

Reklamační formulář si můžete stáhnout ZDE

Vrácené zboží neodesílejte na dobírku. Takto odeslané zboží nepřijímáme.

Zboží odešlete na adresu: Autodíly Novotný, Mikoláše Alše 264, Kolín 2, 280 02 

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, kterou zákazník prokazatelně nezpůsobil, může zákazník uplatnit právo z odpovědnosti autodily-novotny.cz, za vady prodaného výrobku. Koupi musí zákazník prokázat fakturou nebo účtenkou, která zároveň slouží jako záruční list.

Zboží prodávané autodily-novotny.cz je určeno k odborné montáži. Proto je nutné při reklamaci předložit doklad o odborné montáži. Odbornou montáží se rozumí montáž v autoservisu nebo montáž osobou, která má oprávnění tuto činnost vykonávat. Dokladem se rozumí potvrzení o montáži dílu, s uvedením technologického postupu nebo faktura, popř. stvrzenka o zaplacení s uvedením vykonaných prací, z nichž vyplývá, že byla na vozidlo namontována součástka, která je předmětem reklamace (identifikace podle objednacího kódu zboží). V tomto dokladu je dále nutné uvést stav tachometru při výměně dílu a stav tachometru při reklamaci.

Reklamovat nesprávně dodané nebo odebrané zboží je možné pouze do 14 dnů od data převzetí zboží. Při vrácení musí být předložen doklad o nabytí zboží a zboží musí být v nepoškozeném stavu a v originálním balení.

Podmínkou zahájení reklamačního řízení je:

  • předložení vadného výrobku
  • uplatnění reklamace v záruční lhůtě
  • předložení faktury nebo účtenky
  • předložení reklamačního protokolu

Záruční doba je v Občanském zákoníku stanovena v § 620 na 24 měsíců. Dle § 619, odst. 2 se záruka nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím užíváním. U zákazníků, u kterých se vztah řídí podle Obchodního zákoníku, je při splnění všech náležitostí (předložení všech dokladů dle bodů 2, 3 a 5 tohoto reklamačního řádu) stanovena záruka autodily-novotny.cz na dobu 24 měsíců. Pokud podnikatel nepředloží všechny zmíněné doklady, vyhrazuje si autodily-novotny.cz právo na dobu nezbytně nutnou k posouzení zboží.

U vztahů, které podléhají Občanskému zákoníku rozhodne o reklamaci autodily-novotny.cz ihned, ve složitějších případech do 48 hodin od uplatnění reklamace v souladu se Zákonem na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb. V případě, že je nezbytné provést posouzení vady výrobku jeho dodavatelem, bude reklamace vyřízena na základě výsledku tohoto posouzení, nejpozději však do 30 dnů. Sepíšeme se zákazníkem reklamační protokol, zákazník je povinen nám poskytnout všechny požadované údaje o vozidle.

Tento reklamační řád je platný od 1.1. 2015